ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย, คำถาม หรือ ข้อแนะนำต่างๆ สามารถติดต่อบุคคล ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
130/1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
อีเมลล์: suphasorn.rungrojwuthikul@bayer.com

https://www.bepanthenthai.com/th/contact-us/
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ได้ที่: 
Drugsafety.thailand@bayer.com
AE Reporting/Medical Information Hotline
(Office Hours): 02 070 7700

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลภายในองค์กรของไบเออร์ เอจี:
Eva Gardyan-Eisenlohr
โทร: +49 (0) 30 468 16924
อีเมลล์: Contacting the Head of Data Privacy.