Rubbing cream onto eczema sufferer's hand

ผื่นผิวหนังอักเสบ

ผื่นผิวหนังอักเสบ สังเกตได้จากการอักเสบของผิว ผิวแห้ง คัน หรือแดง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผื่นผิวหนังอักเสบ

ลักษณะของผื่นผิวหนังอักเสบ คือ ผิวอักเสบ ผิวแห้ง คัน หรือแดง

อ่านเพิ่มเติม

จะทำอย่างไร เมื่อเป็นผื่นที่หน้า

เมื่อเป็นผื่นผิวหนังอักเสบที่หน้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่นานหรือเป็นเรื้อรังก็ทำให้เรารู้สึกแย่ได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

อ่านเพิ่มเติม

ความเครียดเป็นสาเหตุการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบหรือไม่

ทุกคนตอบสนองต่อความเครียดแตกต่างกัน เรามีเคล็ดลับง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดที่เป็นสาเหตุของผื่นผิวหนังอักเสบได้

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกเพื่อสุขภาพผิวดี

เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้คุณรู้สึกว่าควรเริ่มจดบันทึกเกี่ยวกับสุขภาพผิว สิ่งที่ทำให้ระคายเคืองผิว และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม