Grandson and grandpa holding hands

โครงสร้างผิวหนังของคุณ

ผิวหนังเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมาก ที่ช่วยปกป้องอวัยวะภายในอื่นๆ จากสิ่งภายนอก ช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกาย สร้างวิตามินดีที่จำเป็น และช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรารัก แต่ผิวหนังมีความบอบบางและต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ

โครงสร้างของผิวหนัง

Woman with lots of freckles

อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของเราแยกกันชัดเจนเป็น 3 ส่วน:

  • หนังกำพร้า เป็นผิวหนังชั้นนอกสุด ชั้นสตราตัม คอร์เนียม (stratum corneum) เป็นชั้นนอกสุดของหนังกำพร้า ทำหน้าที่เป็นเกราะปกป้องร่างกายจากการรุกล้ำภายนอก เช่น ความเย็น รังสียูวี และการติดเชื้อ ส่วนอื่น ๆ ของหนังกำพร้ามีบทบาทหลักในการปกป้องผิว
  • หนังแท้ เป็นชั้นที่อยู่ตรงกลาง ประกอบด้วยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนังชั้นนอก นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยรากเส้นขน ต่อมเหงื่อ และปลายเส้นประสาท
  • ชั้นไขมันอยู่ใต้หนังแท้  เป็นชั้นที่อยู่ลึกที่สุด และเป็นส่วนที่หนาที่สุดของผิว ประกอบไปด้วยเซลล์ไขมัน จึงเป็นแหล่งสำรองพลังงานและทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

บทบาทของผิวหนัง

Family playing together on the beach

ผิวหนังของเราเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย และทำหน้าที่หลายอย่าง โดยมีหน้าที่หลักในการปกป้องร่างกายจากปัจจัยภายนอก เช่น การเสียดสี สารเคมี และ การติดเชื้อ รวมถึงอันตรายจากรังสียูวี นอกจากนี้ ผิวหนังยังเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่ใหญ่ที่สุดของเรา เราได้รับข้อมูลมากมายจากภายนอกผ่านทางปลายประสาทในผิวหนัง ตั้งแต่ความร้อน ความเย็น ความเจ็บปวด ไปจนถึงการสัมผัสที่อบอุ่นจากเพื่อนและคนรัก

หน้าที่อื่นที่สำคัญของผิวหนังคือ การควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากผิวหนังมีต่อมเหงื่อถึง 2-5 ล้านต่อม และใน 1 วัน ร่างกายสามารถขับเหงื่อได้มากกว่า 10 ลิตรในสภาวะอากาศร้อน เพื่อช่วยทำให้ร่างกายเย็นลง โดยหากอยู่ในสภาวะอากาศหนาว การผลิตเหงื่อและเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณผิวหนังจะลดลงเพื่อช่วยเก็บรักษาความร้อนให้อวัยวะที่อยู่ลึกลงไป